-->
slide 1 slide 2 slide 3

Mango Omsorg öppnade upp sina dörrar Juli 2013. Den första verksamheten är ett gruppboende, Jungfrudansens gruppboende som ligger i Jungfrudansen, Huvudsta/Solna. 2018 startades vår andra verksamhet, spårvägen 12, också den en gruppbostad i HUvudsta/Solna.

Aktiviteter

Pingisborden är flitigt använda av flera boende och är en av våra återkommande aktiviteter. Grillkvällar och Promenader i omgivningarna är också uppskattade aktiviteter.

Gemensamma

I de gemensamma utrymmena erbjuds olika sociala umgängen.Tonvikten ligger på jagstärkande samtal i samband med fikamys, spel och tv-tittande.Vid storhelgerna dukas det långbord i gemensamma.

Personal

Mango Omsorg rekryterar främst utifrån personliga egenskaper. Utbildningsnivåerna är bland annat: Högskoleutbildning inom autism, beteendevetare, pedagogik, specialpedagogik, socialrätt, ledarskap & hälsa samt specialkompetenser inom konst, musik och makeup.

Här finns vi

Gruppbostäderna ligger centralt i Solna/Huvudsta. Bägge med närhet till tunnelbana, affärer och ett rikt nöjesliv.

 

 


Mango Omsorg bedriver i dagsläget två st LSS boenden i Solna. Den ena med fem lägenheter och den andra med fyra lägenheter plus en satellitlägenhet. Inriktningen är autism-spektrum och neuropsykiatriska funktionsskillnader.

Mango Omsorgs vision är att på ett holistiskt sätt hjälpa personer att hitta balans och mening med sin vardag. Genom att jobba förebyggande med bland annat tekniska lösningar och hjälpmedel med fokus på individen uppnår vi detta, ett metodiskt arbete vi kallar för ”låg affektivt planerande”.

Den låg affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problem-skapande beteenden. Vi möter varje person med anpassat lösningsfokus utifrån dennes behov, önskemål och mål.

Fokus ligger på att göra mer av det som fungerar, istället för att lägga fokus på oförmågor. Arbetssättet främjar en utveckling där en god självkänsla kan växa fram, vilket främjar den enskildes motivation att fortsätta utvecklas.

För att säkerställa att de boende får stödet de har rätt till, upprättas en genomförandeplan utifrån behov, önskemål och biståndshandläggarens beställning. I genomförandeplanen uppmärksammas den boendes livssituation utifrån de bärande principerna:

tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Det framgår när och på vilket sätt målen ska uppnås samt när olika insatser följs upp. Delmålen och målen uppdateras vid behov eller kontinuerligt halvårsvis, vilket är inskrivet i verksamhetsplanen.   Utifrån Solna stads kvalitetsdeklarationer finns framtagna rutiner för arbetssätt och metoder för att uppfylla och kvalitesäkra insatserna runt den boende. Insatserna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, där målet är att skapa delaktighet i samhället

och utjämna skillnader i levnadsvillkor. Enkätundersökningar lämnas ut till alla boende och deras närstående en gång om året. Utifrån de svar vi får in från enkätundersökningarna kan vi mäta nöjdheten kring personalens kompetens.

Ledningssystemet används för att leda, planera och kontrollera, samt följa upp och utveckla verksamheten. Där finns riktlinjerna och rutinerna som hjälper oss att upprätthålla, trygga och utveckla kvaliteten.

Vi utvärderar rutinerna och verksamhetens pedagogiska bemötande regelbundet för att säkerställa att vi alla förstår uppdragets mening och arbetets syfte.

Vi har en tydlig dialog kring vår roll som utförare. På Solna kommuns hemsida finns kvalitetsuppföljning att läsa: solna.se/familj-omsorg/aldreomsorg/kvalitet/

 

Galleri

Några av bilderna som tagits sedan starten 2013

Aktiviteter

Några av våra aktiviteter.

blog image 1
Utflykt till skansen
blog image 2
Grillkväll vid utsikten
blog image 3
Den årliga pingisturneringen
blog image 4
Sommarmys på altanen

Kontakta oss

Gruppbostäderna ligger i Huvudsta/Solna med närhet till bussar och T-bana.
Copyright ©2014 Mango omsorg